Ztracený Mlýn

Aktuální články

Najdete nás též na

Internet i u nás

Téměř na konci Lahozského zálivu, kousek nad vodou, stojí tři kříže z roku 1878. O jejich původu bohužel není nic bližšího známo, ale již od počátku 20. století se toto místo označuje jako údajný "Střed království Českého". Za dobu své existence byly kříže několikrát poškozeny a opětovně postaveny. Jejich posledním zachráncem se stal v roce 1957 pan Josef Chomát. Foto V.P. / 28.2.2000

Jde o místo vyznačené v krajině třemi kamennými kříži. Tato lokalita je opředena mnohými tajemstvími a dodnes se vlastně neví, proč je právě toto místo takto označeno, od kdy tady kříže stojí a kdo je zde nechal jako první postavit. Místní vzpomínají na jakousi legendu, která toto místo označuje jako střed starého Království českého z dob snad Václavových nebo Karlových. Toto ale není nikde písemně doloženo. Jisté je, že o geografický střed Českého království se nejedná. Kdo ví, jaké „srdce“ tedy má legenda na mysli. V dostupné literatuře (Posvátná místa Království českého, Dr. A. Podlaha, 1909) je možno se dočíst, že zde původně stály kříže dřevěné a že byly čtyři. Postavit je zde údajně nechal Jakub Záhorský, vysloužilý voják, rodák z nedalekého statku Záhoří a iniciátor výstavby nedaleké kapličky Rovínek (postavena byla roku 1841). Až v roce 1878 byly původní kříže nahrazeny třemi kříži kamennými (viz. letopočet na zadní straně prostředního kříže). Proč jsou však kříže umístěny právě tady a jaký byl důvod jejich vzniku zde vysvětleno není. Podle jiných pramenů byl Jakub Záhorský rodákem z obce Lahoz. Ta se rozkládala v údolí pod kříži a při výstavbě přehradního jezera byla z části zatopena vzdutou Vltavou a z části zmizela mezi značným množstvím zde zbudovaných chat. Skutečností je, že rodina Záhorských v obci Lahoz skutečně žila a jejich chalupa stála přímo pod strání, na které jsou kříže postaveny. Mnozí bystří návštěvníci tohoto místa by mohli správně namítnout, že není příliš přesné v tomto případě hovořit o třech křížích, jelikož kříže zde stojí pouze dva, a to ty krajní. Tři kříže, historické fotoPravda je však taková, že i na prostředním kříži se dříve nacházel křížek, který je však dnes již utažený. Ano, tyto drobné sakrální stavby totiž neunikly za dobu své existence rukám vandalů a byly několikrát poničeny, naposledy se tak stalo někdy v polovině 20. století. Roku 1957 byly však panem Josefem Chomátem z Přestavlk opět obnoveny, ale pravděpodobně ze statických důvodů musely být zaměněny podstavce levého a prostředního kříže. Levý kříž získal navíc hlavičku andělíčka, která dnes již bohužel opět chybí.