Ztracený Mlýn

Aktuální články

Najdete nás též na

Internet i u nás

Záhoří

 

Na levém břehu Vltavy- jihovýchodně od obce Lahoz- byl kolem roku 1920 postaven majitelem statku Záhoří R. Bartou hotel Záhoří.
V lednu roku 1935 v něm byl zavražděn německý emigrant ing. Rudolf Formis, který jako Hitlerův odpůrce z tohoto hotelu dokázal tajně vysílat na blízké frekvenci Radia Berlín až do Německa. Ing. Formis je pochován na slapském hřbitově.
Nad místem bývalého hotelu Záhoří jsou vidět bělavé stěny kaple P. Marie na Rovínku. Byla postavena roku 1841 rodákem z blízkého Lahozu Jakubem Záhorským, který ji vyzdobil

 

obrazem P. Marie z rakouského poutního místa Maria-Zell. Sloužily se v ní třikrát do roka mše svaté a dříve sem jezdili lidé z dalekého okolí na slavné poutě. Při stavbě kapličky postavil Jakub Záhorský tři dřevěné kříže, které byly v roce 1898 vyměněny za kamenné.

Na levém břehu Vltavy- jihovýchodně od obce Lahoz- byl kolem roku 1920 postaven majitelem statku Záhoří R. Bartou hotel Záhoří.
V lednu roku 1935 v něm byl zavražděn německý emigrant ing. Rudolf Formis, který jako Hitlerův odpůrce z tohoto hotelu dokázal tajně vysílat na blízké frekvenci Radia Berlín až do Německa. Ing. Formis je pochován na slapském hřbitově.
Nad místem bývalého hotelu Záhoří jsou vidět bělavé stěny kaple P. Marie na Rovínku. Byla postavena roku 1841 rodákem z blízkého Lahozu Jakubem Záhorským, který ji vyzdobil obrazem P. Marie z rakouského poutního místa Maria-Zell. Sloužily se v ní třikrát do roka mše svaté a dříve sem jezdili lidé z dalekého okolí na slavné poutě. Při stavbě kapličky postavil Jakub Záhorský tři dřevěné kříže, které byly v roce 1898 vyměněny za kamenné......

Místní lidé říkali tomuto místu "střed království českého". Dnes se pod třemi kříži rozlévá jedna z četných zátok, která zaplavila překrásné tiché místo v údolí potůčku ústícího do řeky nad bývalým hotelem Záhoří. Pod obci Slapy,u silnice do Buše, stojí malá kaplička neznámého původu. Podle slohu se však usuzuje, že byla postavena bývalými majiteli Slap, cisterciáky. Roku 1929 při stavbě zámku dostala novou fasádu z bílého amerického cementu. Byla v ní barokní socha sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců obnovená v roce 1859. Další nové fasády dveří se kaplička dočkala v 80.letech a v současné době je bohužel poničená.

Kaplička Nanebevzetí P. Marie na Rovínku

Empírová kaplička Nanebevzetí Panny Marie stojí nad zatopeným hotelem Záhoří. Dal ji postavit vysloužilý voják Jakub Záhorský z Lahozu ve 40. letech 19. Století. Kaplička, původně postavena vysoko nad řekou, nyní téměř u vody, byla a je oblíbeným poutním místem věřících.

Rovínek naleznete na konci červené trasy u vodní nádrže Slapy.

Dodnes se zachoval text písně nazvaný Královně Povltaví, kterou složil A. Bartoníček a věnoval jí ke 100. jubileu kaple Josefu Pavlíkovi, faráři ve Slapech.

 

Na stoletou připomínku
pějme píseň o Rovínku,
místu, jež, matko milá,
sobě Jsi si vyvolila:
Maria, jež tu dlíš,
za nás se přimluvíš
Matko, vyslyš nás,
dnes i každý čas,
Královno Povltaví!

Tři Kříže

Téměř na konci Lahozského zálivu, kousek nad vodou, stojí tři kříže z roku 1878. O jejich původu bohužel není nic bližšího známo, ale již od počátku 20. století se toto místo označuje jako údajný "Střed království Českého". Za dobu své existence byly kříže několikrát poškozeny a opětovně postaveny. Jejich posledním zachráncem se stal v roce 1957 pan Josef Chomát. Foto V.P. / 28.2.2000

Jde o místo vyznačené v krajině třemi kamennými kříži. Tato lokalita je opředena mnohými tajemstvími a dodnes se vlastně neví, proč je právě toto místo takto označeno, od kdy tady kříže stojí a kdo je zde nechal jako první postavit. Místní vzpomínají na jakousi legendu, která toto místo označuje jako střed starého Království českého z dob snad Václavových nebo Karlových. Toto ale není nikde písemně doloženo. Jisté je, že o geografický střed Českého království se nejedná. Kdo ví, jaké „srdce“ tedy má legenda na mysli. V dostupné literatuře (Posvátná místa Království českého, Dr. A. Podlaha, 1909) je možno se dočíst, že zde původně stály kříže dřevěné a že byly čtyři. Postavit je zde údajně nechal Jakub Záhorský, vysloužilý voják, rodák z nedalekého statku Záhoří a iniciátor výstavby nedaleké kapličky Rovínek (postavena byla roku 1841). Až v roce 1878 byly původní kříže nahrazeny třemi kříži kamennými (viz. letopočet na zadní straně prostředního kříže). Proč jsou však kříže umístěny právě tady a jaký byl důvod jejich vzniku zde vysvětleno není. Podle jiných pramenů byl Jakub Záhorský rodákem z obce Lahoz. Ta se rozkládala v údolí pod kříži a při výstavbě přehradního jezera byla z části zatopena vzdutou Vltavou a z části zmizela mezi značným množstvím zde zbudovaných chat. Skutečností je, že rodina Záhorských v obci Lahoz skutečně žila a jejich chalupa stála přímo pod strání, na které jsou kříže postaveny. Mnozí bystří návštěvníci tohoto místa by mohli správně namítnout, že není příliš přesné v tomto případě hovořit o třech křížích, jelikož kříže zde stojí pouze dva, a to ty krajní. Tři kříže, historické fotoPravda je však taková, že i na prostředním kříži se dříve nacházel křížek, který je však dnes již utažený. Ano, tyto drobné sakrální stavby totiž neunikly za dobu své existence rukám vandalů a byly několikrát poničeny, naposledy se tak stalo někdy v polovině 20. století. Roku 1957 byly však panem Josefem Chomátem z Přestavlk opět obnoveny, ale pravděpodobně ze statických důvodů musely být zaměněny podstavce levého a prostředního kříže. Levý kříž získal navíc hlavičku andělíčka, která dnes již bohužel opět chybí.

1